.

Příbalový leták SPIRIVA RESPIMAT 2.5 MIKROGRAMU – INH SOL 2X60Dďż˝V

Při užití léčivého přípravku SPIRIVA RESPIMAT 2.5 MIKROGRAMU si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SPIRIVA RESPIMAT 2.5 MIKROGRAMU naleznete

  • Co je přípravek SPIRIVA RESPIMAT 2.5 MIKROGRAMU a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SPIRIVA RESPIMAT 2.5 MIKROGRAMU užívat
  • Jak se přípravek SPIRIVA RESPIMAT 2.5 MIKROGRAMU užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SPIRIVA RESPIMAT 2.5 MIKROGRAMU uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SPIRIVA RESPIMAT 2.5 MIKROGRAMU