.

Příbalový leták SPIROPENT – POR SIR 1X100ML

Při užití léčivého přípravku SPIROPENT si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SPIROPENT naleznete

  • Co je přípravek SPIROPENT a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SPIROPENT užívat
  • Jak se přípravek SPIROPENT užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SPIROPENT uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SPIROPENT