.

Příbalový leták SPOFAX – RCT SUP 5

Při užití léčivého přípravku SPOFAX si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SPOFAX naleznete

  • Co je přípravek SPOFAX a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SPOFAX užívat
  • Jak se přípravek SPOFAX užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SPOFAX uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SPOFAX