.

Příbalový leták SPONGIA TOSTA – POR GRA 4GM 3CH-30CH

Při užití léčivého přípravku SPONGIA TOSTA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SPONGIA TOSTA naleznete

  • Co je přípravek SPONGIA TOSTA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SPONGIA TOSTA užívat
  • Jak se přípravek SPONGIA TOSTA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SPONGIA TOSTA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SPONGIA TOSTA