.

Příbalový leták SPORANOX – POR SOL 1X150ML

Při užití léčivého přípravku SPORANOX si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SPORANOX naleznete

  • Co je přípravek SPORANOX a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SPORANOX užívat
  • Jak se přípravek SPORANOX užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SPORANOX uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SPORANOX