.

Příbalový leták SPRYCEL 140 MG – POR TBL FLM 30X140MG

Při užití léčivého přípravku SPRYCEL 140 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SPRYCEL 140 MG naleznete

  • Co je přípravek SPRYCEL 140 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SPRYCEL 140 MG užívat
  • Jak se přípravek SPRYCEL 140 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SPRYCEL 140 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SPRYCEL 140 MG