.

Příbalový leták SPRYCEL 80 MG – POR TBL FLM 30X80MG

Při užití léčivého přípravku SPRYCEL 80 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku SPRYCEL 80 MG naleznete

  • Co je přípravek SPRYCEL 80 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SPRYCEL 80 MG užívat
  • Jak se přípravek SPRYCEL 80 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek SPRYCEL 80 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – SPRYCEL 80 MG