.

Příbalový leták STABILISED CERETEC – RAD KIT 5X0.5MG+SOL EXP:W

Při užití léčivého přípravku STABILISED CERETEC si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STABILISED CERETEC naleznete

  • Co je přípravek STABILISED CERETEC a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STABILISED CERETEC užívat
  • Jak se přípravek STABILISED CERETEC užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STABILISED CERETEC uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STABILISED CERETEC