.

Příbalový leták STACYL 100 MG ENTEROSOLVENTNďż˝ TABLETY – POR TBL ENT 500X100MG II

Při užití léčivého přípravku STACYL 100 MG ENTEROSOLVENTNďż˝ TABLETY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STACYL 100 MG ENTEROSOLVENTNďż˝ TABLETY naleznete

  • Co je přípravek STACYL 100 MG ENTEROSOLVENTNďż˝ TABLETY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STACYL 100 MG ENTEROSOLVENTNďż˝ TABLETY užívat
  • Jak se přípravek STACYL 100 MG ENTEROSOLVENTNďż˝ TABLETY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STACYL 100 MG ENTEROSOLVENTNďż˝ TABLETY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STACYL 100 MG ENTEROSOLVENTNďż˝ TABLETY