.

Příbalový leták STADALAX – POR TBL OBD 50X5MG

Při užití léčivého přípravku STADALAX si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STADALAX naleznete

  • Co je přípravek STADALAX a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STADALAX užívat
  • Jak se přípravek STADALAX užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STADALAX uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STADALAX