.

Příbalový leták STADAMET 1000 – POR TBL FLM 50X1000MG I

Při užití léčivého přípravku STADAMET 1000 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STADAMET 1000 naleznete

  • Co je přípravek STADAMET 1000 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STADAMET 1000 užívat
  • Jak se přípravek STADAMET 1000 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STADAMET 1000 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STADAMET 1000