.

Příbalový leták STADAMET 500 – POR TBL FLM 60X500MG

Při užití léčivého přípravku STADAMET 500 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STADAMET 500 naleznete

  • Co je přípravek STADAMET 500 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STADAMET 500 užívat
  • Jak se přípravek STADAMET 500 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STADAMET 500 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STADAMET 500