.

Příbalový leták STADAMET 850 – POR TBL FLM 100X850MG

Při užití léčivého přípravku STADAMET 850 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STADAMET 850 naleznete

  • Co je přípravek STADAMET 850 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STADAMET 850 užívat
  • Jak se přípravek STADAMET 850 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STADAMET 850 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STADAMET 850