.

Příbalový leták STADAPRESS 10/12.5 MG – POR TBL FLM 10

Při užití léčivého přípravku STADAPRESS 10/12.5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STADAPRESS 10/12.5 MG naleznete

  • Co je přípravek STADAPRESS 10/12.5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STADAPRESS 10/12.5 MG užívat
  • Jak se přípravek STADAPRESS 10/12.5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STADAPRESS 10/12.5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STADAPRESS 10/12.5 MG