.

Příbalový leták STAFAL – NAS GTT SOL 1X10ML

Při užití léčivého přípravku STAFAL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STAFAL naleznete

  • Co je přípravek STAFAL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STAFAL užívat
  • Jak se přípravek STAFAL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STAFAL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STAFAL