.

Příbalový leták STALEVO 125 MG/31.25 MG/200 MG – POR TBL FLM 10

Při užití léčivého přípravku STALEVO 125 MG/31.25 MG/200 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STALEVO 125 MG/31.25 MG/200 MG naleznete

  • Co je přípravek STALEVO 125 MG/31.25 MG/200 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STALEVO 125 MG/31.25 MG/200 MG užívat
  • Jak se přípravek STALEVO 125 MG/31.25 MG/200 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STALEVO 125 MG/31.25 MG/200 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STALEVO 125 MG/31.25 MG/200 MG