.

Příbalový leták STALORAL – ORM SOL SLG 2X10ML-IR

Při užití léčivého přípravku STALORAL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STALORAL naleznete

  • Co je přípravek STALORAL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STALORAL užívat
  • Jak se přípravek STALORAL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STALORAL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STALORAL