.

Příbalový leták STAMARIL – INJ PLQ SUS ISP10X1Dďż˝V+STďż˝+2SJ

Při užití léčivého přípravku STAMARIL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STAMARIL naleznete

  • Co je přípravek STAMARIL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STAMARIL užívat
  • Jak se přípravek STAMARIL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STAMARIL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STAMARIL