.

Příbalový leták STAMICIS – INJ RAD KIT 5X1MG

Při užití léčivého přípravku STAMICIS si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STAMICIS naleznete

  • Co je přípravek STAMICIS a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STAMICIS užívat
  • Jak se přípravek STAMICIS užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STAMICIS uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STAMICIS