.

Příbalový leták STAPHYSAGRIA – POR GRA 4GM 31CH-200CH

Při užití léčivého přípravku STAPHYSAGRIA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STAPHYSAGRIA naleznete

  • Co je přípravek STAPHYSAGRIA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STAPHYSAGRIA užívat
  • Jak se přípravek STAPHYSAGRIA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STAPHYSAGRIA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STAPHYSAGRIA