.

Příbalový leták STAVRA 20 MG – POR TBL FLM 30X20MG

Při užití léčivého přípravku STAVRA 20 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STAVRA 20 MG naleznete

  • Co je přípravek STAVRA 20 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STAVRA 20 MG užívat
  • Jak se přípravek STAVRA 20 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STAVRA 20 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STAVRA 20 MG