.

Příbalový leták STAYVEER 125 MG – POR TBL FLM 56X125 MG

Při užití léčivého přípravku STAYVEER 125 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STAYVEER 125 MG naleznete

  • Co je přípravek STAYVEER 125 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STAYVEER 125 MG užívat
  • Jak se přípravek STAYVEER 125 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STAYVEER 125 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STAYVEER 125 MG