.

Příbalový leták STAYVEER 62.5 MG – POR TBL FLM 56X62.5 MG

Při užití léčivého přípravku STAYVEER 62.5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STAYVEER 62.5 MG naleznete

  • Co je přípravek STAYVEER 62.5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STAYVEER 62.5 MG užívat
  • Jak se přípravek STAYVEER 62.5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STAYVEER 62.5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STAYVEER 62.5 MG