.

Příbalový leták STELARA 45 MG – INJ SOL 1X0.5ML

Při užití léčivého přípravku STELARA 45 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STELARA 45 MG naleznete

  • Co je přípravek STELARA 45 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STELARA 45 MG užívat
  • Jak se přípravek STELARA 45 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STELARA 45 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STELARA 45 MG