.

Příbalový leták STELARA 90 MG – INJ SOL 1X1ML

Při užití léčivého přípravku STELARA 90 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STELARA 90 MG naleznete

  • Co je přípravek STELARA 90 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STELARA 90 MG užívat
  • Jak se přípravek STELARA 90 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STELARA 90 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STELARA 90 MG