.

Příbalový leták STEOVESS 70 MG – POR TBL EFF 24X70MG

Při užití léčivého přípravku STEOVESS 70 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STEOVESS 70 MG naleznete

  • Co je přípravek STEOVESS 70 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STEOVESS 70 MG užívat
  • Jak se přípravek STEOVESS 70 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STEOVESS 70 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STEOVESS 70 MG