.

Příbalový leták STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS““ – PAR LQF 12X250ML-SKL

Při užití léčivého přípravku STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS““ si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS““ naleznete

  • Co je přípravek STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS““ a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS““ užívat
  • Jak se přípravek STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS““ užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS““ uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STERILE WATER FOR INJECTION FRESENIUS““