.

Příbalový leták STERIPET 250 MBQ/ML – INJ SOL1X10ML/250-2500MB EXP:H

Při užití léčivého přípravku STERIPET 250 MBQ/ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STERIPET 250 MBQ/ML naleznete

  • Co je přípravek STERIPET 250 MBQ/ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STERIPET 250 MBQ/ML užívat
  • Jak se přípravek STERIPET 250 MBQ/ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STERIPET 250 MBQ/ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STERIPET 250 MBQ/ML