.

Příbalový leták STICTA PULMONARIA – POR GRA 4GM 2CH-200CH

Při užití léčivého přípravku STICTA PULMONARIA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STICTA PULMONARIA naleznete

  • Co je přípravek STICTA PULMONARIA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STICTA PULMONARIA užívat
  • Jak se přípravek STICTA PULMONARIA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STICTA PULMONARIA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STICTA PULMONARIA