.

Příbalový leták STIEPROX – DRM SAT 100ML/1.5

Při užití léčivého přípravku STIEPROX si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STIEPROX naleznete

  • Co je přípravek STIEPROX a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STIEPROX užívat
  • Jak se přípravek STIEPROX užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STIEPROX uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STIEPROX