.

Příbalový leták STILNOX – POR TBL FLM 20X10MG

Při užití léčivého přípravku STILNOX si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STILNOX naleznete

  • Co je přípravek STILNOX a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STILNOX užívat
  • Jak se přípravek STILNOX užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STILNOX uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STILNOX