.

Příbalový leták STIVARGA – POR TBL FLM 84X40MG

Při užití léčivého přípravku STIVARGA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STIVARGA naleznete

  • Co je přípravek STIVARGA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STIVARGA užívat
  • Jak se přípravek STIVARGA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STIVARGA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STIVARGA