.

Příbalový leták STOCRIN 600 MG – POR TBL FLM 30X600MG

Při užití léčivého přípravku STOCRIN 600 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STOCRIN 600 MG naleznete

  • Co je přípravek STOCRIN 600 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STOCRIN 600 MG užívat
  • Jak se přípravek STOCRIN 600 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STOCRIN 600 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STOCRIN 600 MG