.

Příbalový leták STODAL – POR SIR 1X200ML

Při užití léčivého přípravku STODAL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STODAL naleznete

  • Co je přípravek STODAL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STODAL užívat
  • Jak se přípravek STODAL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STODAL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STODAL