.

Příbalový leták STODETTE OBALENďż˝ TABLETY – POR TBL OBD 1X21

Při užití léčivého přípravku STODETTE OBALENďż˝ TABLETY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STODETTE OBALENďż˝ TABLETY naleznete

  • Co je přípravek STODETTE OBALENďż˝ TABLETY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STODETTE OBALENďż˝ TABLETY užívat
  • Jak se přípravek STODETTE OBALENďż˝ TABLETY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STODETTE OBALENďż˝ TABLETY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STODETTE OBALENďż˝ TABLETY