.

Příbalový leták STOMARAN – POR SPC 20X1.5GM + VIS

Při užití léčivého přípravku STOMARAN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STOMARAN naleznete

  • Co je přípravek STOMARAN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STOMARAN užívat
  • Jak se přípravek STOMARAN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STOMARAN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STOMARAN