.

Příbalový leták STOPANGIN – ORM GGR+GNG AQA 250ML

Při užití léčivého přípravku STOPANGIN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STOPANGIN naleznete

  • Co je přípravek STOPANGIN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STOPANGIN užívat
  • Jak se přípravek STOPANGIN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STOPANGIN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STOPANGIN