.

Příbalový leták STOPEX 15 MG TABLETY – POR TBL NOB 30X15 MG

Při užití léčivého přípravku STOPEX 15 MG TABLETY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STOPEX 15 MG TABLETY naleznete

  • Co je přípravek STOPEX 15 MG TABLETY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STOPEX 15 MG TABLETY užívat
  • Jak se přípravek STOPEX 15 MG TABLETY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STOPEX 15 MG TABLETY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STOPEX 15 MG TABLETY