.

Příbalový leták STOPTUSSIN – POR GTT SOL 1X50MLPIP

Při užití léčivého přípravku STOPTUSSIN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STOPTUSSIN naleznete

  • Co je přípravek STOPTUSSIN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STOPTUSSIN užívat
  • Jak se přípravek STOPTUSSIN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STOPTUSSIN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STOPTUSSIN