.

Příbalový leták STOPTUSSIN TABLETY – POR TBL NOB 20

Při užití léčivého přípravku STOPTUSSIN TABLETY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STOPTUSSIN TABLETY naleznete

  • Co je přípravek STOPTUSSIN TABLETY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STOPTUSSIN TABLETY užívat
  • Jak se přípravek STOPTUSSIN TABLETY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STOPTUSSIN TABLETY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STOPTUSSIN TABLETY