.

Příbalový leták STRAMONIUM – POR GRA 4GM 2CH-200CH

Při užití léčivého přípravku STRAMONIUM si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STRAMONIUM naleznete

  • Co je přípravek STRAMONIUM a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STRAMONIUM užívat
  • Jak se přípravek STRAMONIUM užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STRAMONIUM uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STRAMONIUM