.

Příbalový leták STRATTERA 18 MG – POR CPS DUR 56X18MG

Při užití léčivého přípravku STRATTERA 18 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STRATTERA 18 MG naleznete

  • Co je přípravek STRATTERA 18 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STRATTERA 18 MG užívat
  • Jak se přípravek STRATTERA 18 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STRATTERA 18 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STRATTERA 18 MG