.

Příbalový leták STRATTERA 25 MG – POR CPS DUR 7X25MG

Při užití léčivého přípravku STRATTERA 25 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STRATTERA 25 MG naleznete

  • Co je přípravek STRATTERA 25 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STRATTERA 25 MG užívat
  • Jak se přípravek STRATTERA 25 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STRATTERA 25 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STRATTERA 25 MG