.

Příbalový leták STREPFEN INSTANT MINT 8.75 MG GRANULE – POR GRA 14X8.75MG II

Při užití léčivého přípravku STREPFEN INSTANT MINT 8.75 MG GRANULE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STREPFEN INSTANT MINT 8.75 MG GRANULE naleznete

  • Co je přípravek STREPFEN INSTANT MINT 8.75 MG GRANULE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STREPFEN INSTANT MINT 8.75 MG GRANULE užívat
  • Jak se přípravek STREPFEN INSTANT MINT 8.75 MG GRANULE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STREPFEN INSTANT MINT 8.75 MG GRANULE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STREPFEN INSTANT MINT 8.75 MG GRANULE