.

Příbalový leták STREPFEN – ORM PAS 16X8.75MG

Při užití léčivého přípravku STREPFEN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STREPFEN naleznete

  • Co je přípravek STREPFEN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STREPFEN užívat
  • Jak se přípravek STREPFEN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STREPFEN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STREPFEN