.

Příbalový leták STREPSILS CITRON BEZ CUKRU – ORM PAS 6

Při užití léčivého přípravku STREPSILS CITRON BEZ CUKRU si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STREPSILS CITRON BEZ CUKRU naleznete

  • Co je přípravek STREPSILS CITRON BEZ CUKRU a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STREPSILS CITRON BEZ CUKRU užívat
  • Jak se přípravek STREPSILS CITRON BEZ CUKRU užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STREPSILS CITRON BEZ CUKRU uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STREPSILS CITRON BEZ CUKRU