.

Příbalový leták STREPSILS COOLING MINT – ORM PAS 24 I

Při užití léčivého přípravku STREPSILS COOLING MINT si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STREPSILS COOLING MINT naleznete

  • Co je přípravek STREPSILS COOLING MINT a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STREPSILS COOLING MINT užívat
  • Jak se přípravek STREPSILS COOLING MINT užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STREPSILS COOLING MINT uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STREPSILS COOLING MINT