.

Příbalový leták STREPSILS MED A CITRON – ORM PAS 16

Při užití léčivého přípravku STREPSILS MED A CITRON si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STREPSILS MED A CITRON naleznete

  • Co je přípravek STREPSILS MED A CITRON a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STREPSILS MED A CITRON užívat
  • Jak se přípravek STREPSILS MED A CITRON užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STREPSILS MED A CITRON uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STREPSILS MED A CITRON