.

Příbalový leták STREPSILS ORIGINAL – ORM PAS 10

Při užití léčivého přípravku STREPSILS ORIGINAL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STREPSILS ORIGINAL naleznete

  • Co je přípravek STREPSILS ORIGINAL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STREPSILS ORIGINAL užívat
  • Jak se přípravek STREPSILS ORIGINAL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STREPSILS ORIGINAL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STREPSILS ORIGINAL