.

Příbalový leták STREPSILS PLUS – ORM PAS 16

Při užití léčivého přípravku STREPSILS PLUS si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku STREPSILS PLUS naleznete

  • Co je přípravek STREPSILS PLUS a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STREPSILS PLUS užívat
  • Jak se přípravek STREPSILS PLUS užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek STREPSILS PLUS uchovávat

Stáhnout příbalový leták – STREPSILS PLUS